Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
ՄԿՈՒ հաստատությունների կարիերայի խորհրդատուների կարողությունների զարգացման աշխատաժողով
Հոկտեմբերի 12 2015

Հոկտեմբերի 12-ին, Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամը՝ համագործակցելով ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի հետ, Եվրոպական կրթական հիմնարդամի աջակվությամբ  «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոնում հերթական անգամ կազմակերպեց մասնագիտական կրթության և ուսուցման հատատությունների կարիերայի խորհրդատուների կարողությունների զարգացման աշխատաժողովը:  Աշխատաժողովը նպատակն է բարելավել և առավել արդյունավետ դարձնել ՀՀ ՄԿՈՒ հաստատությունների կարիերայի ուղղորդման ծառայությունները: