Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության

Խոհարարների կարողությունների և հմտությունների փորձնական գնահատում, 

Եվրոպական կրթական հիմնադրամի նախագիծ, 2013  (Երկրորդ փուլ) 

 

Հայաստանում ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսումնառության վավերացման համակարգի

փորձնական ներդրման ծրագրի ներկայացում նկարների միջոցով (2013) 

Խոհարարների կարողությունների և հմտությունների փորձնական գնահատում

Եվրոպական կրթական հիմնադրամի նախագիծ, 2013  (Առաջին փուլ)