Խորհրդաժողով «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը Հայաստանում»
Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն, Պանրագործություն
Torino Process 2018-20 in Armenia: Preparing for tomorrow’s skill
ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ` Հմտություններ աշխատանքի համար

Հանուն զարգացման և բարեկեցության

Խոհարարների կարողությունների և հմտությունների փորձնական գնահատում, 

Եվրոպական կրթական հիմնադրամի նախագիծ, 2013  (Երկրորդ փուլ) 

 

Հայաստանում ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսումնառության վավերացման համակարգի

փորձնական ներդրման ծրագրի ներկայացում նկարների միջոցով (2013) 

Խոհարարների կարողությունների և հմտությունների փորձնական գնահատում

Եվրոպական կրթական հիմնադրամի նախագիծ, 2013  (Առաջին փուլ)