Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
In 2014 the ETF is continuing to support the Ministry of Education and the Ministry of Labour on further developing Career guidance, Validation of non-formal and informal learning (VNFIL) with the aim of assessing the results, consolidating the experience and facilitate dissemination to other VET schools and sectors respectively. As a contribution to agriculture development, baseline study to assess the needs for innovation in VET will be done that will lead to the preparation of an...

Հայաստանում վերջին տարիներին առավել մեծ թափ ստացած մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտի բարեփոխումների ընթացքում մշտապես մեծ ուշադրություն է դարձվել համակարգի կողմից պատրաստված մասնագետների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների համապատասխանությանը գործատուների պահանջներին: 2014թ. մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամը GIZ-ի պատվերով իրականացրեց հետազոտություն, որի նպատակն էր պարզել որպես փորձնական ընտրված՝ զբոսաշրջության և գինու...