Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
Հայաստանում վերջին տարիներին առավել մեծ թափ ստացած մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտի բարեփոխումների ընթացքում մշտապես մեծ ուշադրություն է դարձվել համակարգի կողմից պատրաստված մասնագետների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների համապատասխանությանը գործատուների պահանջներին: 2014թ. մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամը GIZ-ի պատվերով իրականացրեց հետազոտություն, որի նպատակն էր պարզել որպես փորձնական ընտրված՝ զբոսաշրջության և գինու...

In 2014 the ETF is continuing to support the Ministry of Education and the Ministry of Labour on further developing Career guidance, Validation of non-formal and informal learning (VNFIL) with the aim of assessing the results, consolidating the experience and facilitate dissemination to other VET schools and sectors respectively. As a contribution to agriculture development, baseline study to assess the needs for innovation in VET will be done that will lead to the preparation of an...

This project is co-funded by the European Union Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից ԵՄ - ն հանուն երիտասարդության՝ ՍԵՅ ԵՍ . հմտություններ աշխատանքի համար   Համառոտ նկարագրություն   Այս ծրագիրը մշակվել է ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո, Վորլդ Վիժն Գերմանիայի կողմից՝ Հայաստանում և Վրաստանում գործող Վորլդ Վիժնի գրասենյակների, ինչպես նաև Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն...