Խորհրդաժողով «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը Հայաստանում»
Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն, Պանրագործություն
Torino Process 2018-20 in Armenia: Preparing for tomorrow’s skill
ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ` Հմտություններ աշխատանքի համար

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
ՄԿՈՒ հաստատությունների կարիերայի խորհրդատուների կարողությունների զարգացման աշխատաժողով
Հոկտեմբերի 12 2015

Հոկտեմբերի 12-ին, Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամը՝ համագործակցելով ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի հետ, Եվրոպական կրթական հիմնարդամի աջակվությամբ  «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոնում հերթական անգամ կազմակերպեց մասնագիտական կրթության և ուսուցման հատատությունների կարիերայի խորհրդատուների կարողությունների զարգացման աշխատաժողովը:  Աշխատաժողովը նպատակն է բարելավել և առավել արդյունավետ դարձնել ՀՀ ՄԿՈՒ հաստատությունների կարիերայի ուղղորդման ծառայությունները: