Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
Նոյեմբերի 05 2015
Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության նախնական արդյունքների ճանաչում Առավել զարգացող երկրներում անընդհատ սովորելու անհրաժեշտությունն ավելի մեծ է: Եվ գուցե դա է, որ այդ երկրների զարգացումը մղում է առաջ, և զարգացող երկրներն առավել արագ են սկսում զարգանալ: Դեռևս անցած դարի 90-ական թվականներին փորձ արվեց պաշտոնապես տարանջատել կամ սահմանել ուսումնառության երեք տեսակ: 2000թ. արդեն պաշտոնական փաստաթղթով Եվրամիությունը սահմանեց ուսումնառության 3 տեսակ՝ 1) ֆորմալ, 2) ոչ ֆորմալ, 3) ինֆորմալ:...