Խորհրդաժողով «Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը Հայաստանում»
Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն, Պանրագործություն
Torino Process 2018-20 in Armenia: Preparing for tomorrow’s skill
ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ` Հմտություններ աշխատանքի համար

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
Թուրինի գործընթաց 2018-2020 իրազեկման հանդիպման. Ազգային զեկույցի հիմնական եզրակացություններն ու առաջարկությունները և ԵԿՀ գնահատումը
Նոյեմբերի 27 2020

2019թ. նոյեմբերի 27-ին «Թուրինի գործընթաց 2018-2020 իրազեկման հանդիպում. Ազգային զեկույցի հիմնական եզրակացություններն ու առաջարկությունները և ԵԿՀ գնահատումը» միջոցառումը կազմակերպեց ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության և Եվրոպական կրթական հիմնադրամի (ԵԿՀ)  կողմից համատեղ:

Միջոցառման նպատակներն էին՝

  • մասնակիցներին ներկայացնել ազգային զեկույցի հիմնական եզրակացություններն ու առաջարկությունները (հիմք ընդունելով ազգային զեկույցի շրջանակը), ինչպես նաև ներկայացնել ԵԿՀ գնահատումը,
  • մանրամասն քննարկել առաջարկությունները,
  • որոշարկել և համաձայնեցնել առաջարկությունների իրականացմանն ուղղված՝ ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ գործողությունները:

Միջոցառման ակնկալվող արդյունքն էր համաձայնեցված ռազմավարական և կոնկրետ գործողություններին ուղղված առաջարկությունները: