Workshop “Better Skills for Increased Employability in Rural Areas: the Role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”
Workshop “Better skills for increased employability in rural areas: the role of VET”

Workshop for VET Institutions’ Career Consultants

Հանուն զարգացման և բարեկեցության
25 Մարտի 2015
Սույն թվականի մարտի 25-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ «Բարելավված հմտություններ գյուղական վայրերում զբաղունակության բարձրացման համար. մասնագիտական կրթության և ուսուցման կարևորությունը» թեմայով խորհրդաժողով: Միջոցառմանը ներկա էին մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, ՀՀ նախարարությունների և գործակալությունների, քաղաքացիական հասարակության, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ: Որպես սեմինարի նախագահող հանդես եկավ ՀՀ կրթության և...

27 Նոյեմբերի 2014
Նոյեմբերի 27-ին Եվրոպական Կրթական Հիմնադրամի (ԵԿՀ) աջակցությամբ և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հովանավորությամբ իրականացվող ՈՖԻՈւՎ նախագծի շրջանակներում «Արարատ Հոլ» ռեստորանում տեղի ունեցավ խոհարար թեկնածուների վկայականների հանձնման արարողությունը: Միջոցառմանը ներկա էին ԵԿՀ ներկայացուցիչներ` Հայաստանի համար պատասխանատու Միլենա Կորադինին և ԱՇ փորձագետ Գաբրիելա Պլատունը, ինչպես նաև Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ...

27 Նոյեմբերի 2014
Սույն թվականի նոյեմբերի 27-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ «Թուրինի գործընթաց 2014` Հայաստան. Հայաստանում ՄԿՈՒ բարեփոխումների առաջընթացը և ՄԿՈՒ-ն գյուղական զարգացման համար» թեմայով սեմինարը: Միջոցառմանը ներկա էին մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, ՀՀ նախարարությունների և գործակալությունների, քաղաքացիական հասարակության, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ: Որպես սեմինարի նախագահող հանդես եկավ ՀՀ կրթության և գիտության...

19 Նոյեմբերի 2014
Սույն թվականի նոյեմբերի 19-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ «Զբոսաշրջության և գինեգործության ոլորտային հմտությունների զարգացման կառույցների» մեկնարկային խորհրդաժողովը: Այն կազմակերպվել և իրականացվել է «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամի կողմից` ԳՄՀԸ (GIZ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում: Խորհրդաժողովի մասնակիցները ներկայացնում էին մի շարք պետական կառույցներ, ուսումնական հաստատություններ,...

1 2 3 x x